28. 4. 2015  |  Osobní  |  0 komentářů

Šedý pasažér

Osobní vysvětlení kauzy ˇšedý pasažér" + prohlášení paní senátorky doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. + stížnost předaná dne 8.9.2015  panu gerálnímu řediteli MPDP, a.s. panu Mgr. M.Krausovi

Kauza „šedý pasažér“ je stará málem ¾ roku a stále mě pronásleduje. Nedivme se, vždyť TV NOVA  věnovala tomuto pseudoproblému maximální pozornost v září minulého roku (2014). A dle jejího vzoru se tomu věnovaly další sdělovací prostředky, např.MfDnes, Plzeňský deník atp. O co konkrétně šlo, lze vyčíst z mojí stížnosti, kterou jsem donesla do rukou generálního ředitele Plzeňského dopravního podniku, a.s., panu Mgr.Michalu Krauzovi.

Znám se s ním řadu let, a tak mi přišlo, že jej nemohu obejít a podávat svoji stížnost „úřední cestou“. Jak mi sdělil dodatečně  jeden „chytrý chlapec“, člen správní rady DP, že jsem tím udělala tu největší chybu…Tomu tedy nerozumím !

Úřední „šiml“ pracoval tehdy velmi zpomaleně. Dříve, než jsem obdržela dopis od p.ředitele Krauze, jsem byla označena v TV NOVA za černého pasažéra, ale zřejmě po přehodnocení jsem se stala oficiálně „šedým pasažérem“ ! Že nevíte, co to je ? Já jsem to také nevěděla ! Jde o člověka, který sice měl lístek na tramvaj, ale neproštípnutý ! Vše lze vyčíst z přiložených dokumentů.

Všechno moje úsilí a protesty se jevily a jeví jako zbytečné. Tak jsem to už vzdala, i když mám čisté svědomí, o což vždy a všudy permanentně dbám. Viz přiložené foto, napsané na plzeňské tramvaji, což je trefné !

Naproti tomu, lze důvěřovat všem zprávám v českých sdělovacích prostředcích anebo jen některým a někdy ? Jak s tím má běžný občan umět pracovat ?

K osvěžení této kauzy mě přivedli někteří občané, se kterými jsem se nedávno setkala ve sklárnách na Novoborsku v doprovodu několika senátorů. Oslovili mě, že si na mě pamatují, když jsem byla ministryní zdravotnictví….a také v souvislosti s tím, že jsem jela načerno v tramvaji ! V daném případě jde o zvláště pikantní propojení !!!

Vážení spoluobčané, znáte někdo způsob, jak se může člověk v demokratické společnosti bránit podobným sprostotám,  kdy i mnohé oficiální sdělovací prostředky chápou „svobodu slova“ bez spojení s odpovědností ? Kdy jde o kdykoliv použitelný prostředek k dehonestaci kohokoliv ?

Ráda přijmu vaše názory, ale hlavně radu, jak na to ! Moje oficiální „prohlášení“ tehdy odmítli vytisknout redaktoři v MfDnes v Plzni. Vždyť bylo před volbami…Měla být tedy poškozená sama senátorka Emmerová, která tentokrát nikam nekandidovala, anebo celá ČSSD ? Anebo šlo o projev nenávisti jednotlivce ? Obojí je smutné…

Nechci bojovat jen za sebe. Chci se zastat všech občanů, kteří mají anebo budou mít podobnou zkušenost se šikanou v plzeňských dopravních prostředcích ! O to smutnější je sdělení, že např.ve Frýdku-Místku jezdí občané v městské hromadné dopravě zdarma. To si v Plzni nemůžeme dovolit ! Vždyť stavba depa představuje předraženou investici ! A je nutno si vydělávat nejen na dluh, ale i na tučné odměny těch, kteří šikanu iniciují.

Následuje prohlášení senátorky doc. MUDr. MIlady Emmerové, CSc.:

Prohlášení senátorky doc.MUDr.Milady Emmerové

k incidentu v tramvaji  v Plzni dne 5.září 2014

 

S ohledem na nepravdivě medializovanou záležitost podávám prohlášení zejména směrem ke spoluobčanům, neboť jsem veřejným činitelem ve funkci senátorky PČR a současně lékařkou. Podávám tímto i zprávu, že jsem uhradila neprávem vyměřenou pokutu 600,- Kč, neboť jsem byla označena za „šedého pasažéra“ místo „černého pasažéra“.

Pokuta mi byla stanovena za to, že jsem po nástupu do tramvaje neproštípla neprodleně jízdenku, neboť jsem dala přednost k usazení mojí přítelkyně a současně pacientky na volné sedadlo při skokové jízdě tramvaje během jejího rozjíždění.

Tím jsem se dostavila k „označovači“ k proštípnutí jízdenky cca až za dvě minuty po nástupu do tramvaje, což nebylo dle názoru revizora „neprodleně“. Nepomohlo ani spontánní svědectví pro mne neznámé paní středního věku. Naopak – revizor po mně žádal pokutu 500,- Kč a ještě navíc mě dovedl k příslušníkovi městské policie, kterého celý incident zjevně nezajímal a pouze se připojil k aktivitě revizora. Sdělil mi, že mě zná a připojil slova, „že bych měla být vzorem“.

Považuji toto jednání za případ šikany a diskriminace. Mám zprávy, že takovéto postupy jsou časté, nevyjímaje ani matku s dvěma dětmi apod.

Moje podaná stížnost směrem ke generálnímu řediteli Plzeňských dopravních podniků v Plzni byla zmatečně a nepravdivě publikovaná ve většině  sdělovacích prostředcích, a to přesně po týdnu od podání stížnosti, přičemž v té době jsem dosud neměla v ruce písemnou reakci od pana generálního ředitele. Ta je datovaná dne 16.9.2014, avízo o jejím odeslání bylo učiněno  e-mailem dne 24.září 2014, a její originál mám na stole dnes, tj. 26.září 2014.

Svým počínání nechci vzbudit dojem, že je jakákoliv pokuta oprávněná. Pouze tak činím proto, že je mi jasné, že jde o nekalý prostředek   „předvolební kampaně“, kterých jsem během své politické kariéry zažila již několik.

Jsem především lékařka, která vždy dbala na svoji pověst a pečovala mj. o zaslouženou důvěru nemocných. Lékařkou jsem zůstala i v politických funkcích.

Že jsem cokoliv asi nedělala špatně, to vyjádřili v každých volbách občané preferenčními hlasy, které pro mne představují de facto referendum s kladným výsledkem.

Moc si toho vážím, všem příznivcům děkuji a svoje spoluobčany nechci nikdy zklamat !

 

Doc.MUDr.Milada Emmerová,CSc.,

senátorka Parlamentu České republiky

členka Rady vlády pro seniory a problematiku stárnutí

 

Dne 26.9.2014


následuje stížnost panu gen.řediteli Mgr. M. Krausovi :

 
   

 

 

 

 


 

                                                  

                                                        doc. MUDr. Milada EMMEROVÁ, CSc.

                                                 členka Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

 

        

 

 

 

                                                                                                                       V Plzni dne 8.9.2014

 

 

Vážený pane generální řediteli, pane magistře Krausi,

 

 

obracím se na Vás se stížností, jejíž důvod se pokusím věrně vylíčit.

Dne 6.9.2014 večer jsem se svojí starší přítelkyní navštívila slavnostní koncert v Novém divadle. Zpravidla jezdím autem i na akce v rámci Plzně, ale tentokrát jsem dala na její radu a jela jsem tramvají se dvěma lístky po 18 Kč. Již po cestě tam jsem v tramvaji zjistila, že existují dva typy přístrojů na verifikaci aktuální jízdy tramvají ½ , a ze střední části tramvaje jsem se musela vydat dopředu, kde jsem lístek proštípla. Tramvaj jela tentokrát plynule, takže nehrozil žádný pád.

Cesta zpět měla mít podobný ráz, ale stanice směrem na Lochotín je spojena s přechodem na světelné křižovatce. Tramvaj již ve stanici stála, takže jsme dobíhaly s obavou, aby se právě nerozjela a my musely čekat, už po 22.hodině, delší dobu na další spoj.

Moje přítelkyně navíc prodělala před 3 týdny těžkou plicní embolii a navíc se objevila po propuštění silná, i když odeznívající bolest v pravém lýtku, takže jsem musela její horší pohyblivost zohlednit ( apropó : díky mně byla přijata před 3 týdny na I.interní kliniku v“ hodině dvanácté“ a nebýt mne, asi by už mezi námi nebyla….).

Do tramvaje jsme nastoupily předním vchodem a ve střední části byla volná dvě sedadla za sebou, takže jsem ji usadila a sama usedla za ní. Ihned jsem vyndala z kabelky peněženku, kde jsem měla druhý a poslední  lístek, a vydala jsem se za jízdy tramvaje ( jízda „ála kombajn“) opět do přední části, abych lístek proštípla. Tam jsem však narazila na revizora, který tam měl vzrušenou domluvu s dvěma mladými lidmi, kteří dokazovali, že poslali jízdné cestou SMS. Jakmile jsem chtěla lístek štípnout ( revizor byl obtočený kolem tyče s přístrojem, poněvadž by byl asi také upadnul), začal na mne hlasitě hovořit, že to je pozdě, že mám mít lístek připravený již na stanici apod. Jakékoliv vysvětlování bylo zbytečné, dokonce pak i domluva jedné paní středního věku, která mě sledovala po nástupu do tramvaje a dosvědčovala, že jsem se jala ihned lístek vyjmout atd….viz výše. Revizor mi neproštípnutou jízdenku sebral a ani mi ji nechtěl vrátit, zřejmě s obavou, že ji proštípnu. Chtěl občanský průkaz, který jsem u sebe neměla, ale ukázala jsem mu hlasovací a vstupní kartu do Senátu i Poslanecké sněmovny, což mu vůbec nic neříkalo. Chtěl po mně pokutu 500,-Kč, což jsem odmítla vydat. Pravila jsem mu, že jde o šikanu a nedůstojné zacházení. Neužívala jsem žádné svoje tituly ani momentální politické funkce.

On mě dovedl na zadní část tramvaje, kde byl příslušník městské policie a naslouchal pouze revizorovi, který podával neadekvátní informace,  moje argumenty mu nic neříkaly. Svědectví neznámé paní nebyl přítomen, ale pochybuji, že by mu něco v můj prospěch nasvědčovalo.

Moje přítelkyně, silně rozrušená, vystoupila Pod Záhorskem a já jsem pokračovala do stanice Gera. Upozornila jsem oba, že brzy vystupuji a že s nimi dále nepojedu.

Městský policista revizorovi radil, co se kam zapíše, neboť revizor toto činil asi poprvé. Po vystoupení ve stanici Gera mi policista pravil, že ví, o koho se v mém případě jedná.

Proto mě zasvěceně oslovoval buď „paní senátorko“ anebo „paní doktorko“ a dal mi jednu „cennou radu“ : že bych se měla snažit, abych byla vzorem pro ostatní.

Revizor pravil, že musím zaplatit 700,- Kč, což zatrhnul i na vyplněném dokladu, kde jsou uvedeny moje osobní údaje a na opačné straně moje povinnosti. Zatrhnul tuto částku v kolonce „černý pasažér“…

Vážený pane řediteli, služba, kterou jste v rámci DP zavedli, sice může účelně sloužit proti různým malým podvodníkům – neplatičům. Musí však být prováděna se vkusem a s ochotou vyslechnout toho, kdo nikdy podvodníkem nebyl.

Pochopíte jistě všechny okolnosti, kdy neuplynuly snad ani dvě minuty od okamžiku, kdy jsem do tramvaje nastoupila a vydala se k označovacímu přístroji. Jednání revizora a arogantního městského policisty ke komukoliv považuji za nevkus, šikanu, diskriminaci starší ženy, něco jako je natočeno v dokumentu „Šmejdi“. Věřím, že i díky naší osobní známosti uvěříte mým argumentům a závěrům a že se budete snažit revizory vybírat i podle IQ. Podobný výkon služby by mohl vést i k fyzickému násilí, neboť napětí ve společnosti je na vysokém stupni.

Nechci zvažovat politické, dokonce předvolební důvody ze strany policisty, ale dotyčný nemá předpoklady  vykonávat svoji službu na úrovni. I na něho podám stížnost.

Nejde mi o to, abych já „vyhrála“, ale jde mi o ochranu jak Vaší pověsti a Dopravních podniků, ale hlavně o ochranu poctivých spoluobčanů, vůči kterým je toto počínání zcela neadekvátní.

Očekávám, že dojde z Vaší strany k prověření všech revizorů a hlavně k jejich poučení, čemu mají sloužit a jak se mají při tom chovat. Budu ráda, když mě o těchto opatřeních budete informovat. Moje zmínka v SMS o „novinách“ anebo o „ombudsmance“ bude pak bezpředmětná.

 

S díky za pochopení a s pozdravem

 

                                                                        

 

 

 

 

Vážený pan generální ředitel

Mgr. Michal Kraus MSc

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12

301 00 Plzeň

 

 

Houškova ul. 35, 326 00 Plzeň,  Masarykovo nám.215, 337 01 Rokycany, Valdštejnské nám.17/4,118 01 Praha 1Přidat komentář


Navigace


Anketa

Budou senátorské a krajské volby 2012 úspěšné pro ČSSD?

42 %
58 %

Hlasujících: 43


Kalendář akcí

předchozí měsíc Září 2019 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           
Momentálně nejsou naplánovány žádné události.

Tiskové zprávy

Případ Sestra smrt

30. 8. 2018

Případ Sestra smrt

více

E-recept

29. 1. 2018

Názor na digitalizaci a e-recept

více

Význam koncepce zdravotnictví

3. 1. 2018

Význam koncepce zdravotnictví

více

Činnost v regionálních senátorských kancelářích

22. 2. 2013

Moje senátorská činnost  a provoz regionálních kanceláří

více

Řekněte dost Nečasově vládě. Přijďte k volbám

15. 10. 2012

Děkuji za Vaše hlasy. Přijďte podpořit kandidáty ČSSD i ve 2.kole

pátek 19.10. od 14.00 - 22.00 hodin , sobota 20.10. od 8.00 - 14.00 hodin

více

Máte červenou krev v žilách ? Darujte ji!

11. 10. 2012

Aktuální situace

Češi jsou až na 22. místě v Evropě. Alespoň jednou darovalo krev 30 procent občanů. Pravidelně daruje 15 procent dospělých lidí mladších 65 let věku.

více

Den seniorů

21. 9. 2012

Blíží se den seniorů, který bývá v porevoluční době vzpomínán i oslavován. Naše společnost se vyznačuje v porevolučním období tím, že se prodlužuje střední délka života a existuje nižší porodnost. Obojí vede k stárnutí společnosti, seniorů přibývá...

více

archív zpráv