18. 10. 2012  |  Osobní  |  0 komentářů

Centrum Hájek, o.s. neboli koordinovaná rehabilitace pro zdravotně postižené děti a mládež

Když mě navštívila v poslanecké kanceláři paní Lenka Šiková z Vejprnic, matka čtyř dětí, přičemž ten nejmladší je zdravotně postižený, vyprávěla mi o projektu, který začala se spolupracovníky uskutečňovat v bývalém rekreačním středisku Státních lesů, v Hájku u Šťáhlav na jižním Plzeňsku. Objekt zakoupil soukromník a obč. sdružení Asociace pro pomoc handicapovaným dětem, jehož je paní Šiková předsedkyní, jej má pronajatý. Nutnou rekonstrukci, adaptaci a celkové vybavení má v režii paní Šiková, matka dítěte s kombinovaným postižením…

 

 

Domnívám se, že  ve mně našla  „tu pravou“, nikoliv však ve smyslu politické orientace. Zabývám se totiž již dlouhodobě tzv. koordinovanou (dříve ucelenou) rehabilitací, jejíž segmenty se dle individuálních potřeb zdravotně postiženého kombinují a obměňují. Vždy jsem měla na mysli využití této zdravotně-sociální péče pro dospělého člověka, například po mozkové mrtvici nebo po úrazu, především hlavy, aby se mohl brzy vrátit do rodinného života, do pracovního procesu, do společnosti. Pracovní rehabilitace je totiž hlavním cílem tohoto snažení….Tento můj názor vyplývá jak z odbornosti ( vnitřní lékařství), tak i z toho, že v poslanecké funkci ve Výboru pro sociální politiku se více zabýváme dospělými ve vztahu k pracovní činnosti, ve vztahu k aktivní politice zaměstnanosti apod.

Je však třeba, abychom si uvědomovali, že podobné komplexní počínání  by patřilo i těm dětem, které trpí například vrozenými chorobami charakteru DMO (dětská mozková obrna a jiné poruchy hybnosti), poněvadž ani o ty není v našem zdravotnickém systému komplexně a koordinovaně postaráno.

Zcela nedávno se sice podařilo pro tyto jedince zařídit novelu několika zákonů, kdy se opravil nespravedlivý verdikt v rámci sociální reformy pana exministra Drábka resp. Nečasovy vlády. Prosadili jsme zvýšení dávek rodinám se zdravotně postiženými dětmi, kterým byl kvůli drastické reformě zrušen sociální příplatek, snížen rodičovský příspěvek a snížen příspěvek na péči. Některým rodinám se tak sociální dávky snížily až o 10 tisíc měsíčně a dostaly se do existenčních obtíží. Návrh ČSSD  poslanců umožnil, aby rodičovský příspěvek byl prodloužen ze současných 3 na 7 let věku dítěte a umožňuje souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči tak, jako tomu bylo do konce roku 2011.

I když bez peněz nejde realizovat takřka nic, nejsou „až na prvém místě“….Ve světle pokroků v komplexní rehabilitační péči je sociálně-zdravotní péče o postižené  děti v ČR nedostatečná, a to přes veškeré snahy jejich rodičů. Mimo jiné stále přetrvává vědomí, že takové dítě by bylo vhodné svěřit institucionální péči v ústavu a „…. tam si s ním vědí rady i co do uplatňování rehabilitačních metod….“. Nepochybnou přednost má však péče rodičů, většinou matky,která  je účinnější, pokud se poskytnou možnosti, vědomosti, dovednosti….

A nyní se dostávám k „jádru pudla“. Centrum Hájek má poskytovat péči jak charakteru denního stacionáře, tak i týdenního stacionáře, a má v něm probíhat naprosto kvalifikovaná komplexní rehabilitace s individuálním zaměřením, dle charakteru postižení daného dítěte. Mají se zde poskytovat všechny segmenty této péče, a to rehabilitace léčebná, sociální a vzdělávací. Metody jsou pak různé, například včetně hipoterapie nebo aplikace Adeli (metoda poskytovaná kosmonautům po návratu z vesmíru….).

Denní stacionář je zařízení, poskytující péči dětem, které mají vzhledem k věku sníženou soběstačnost, a to v důsledku jejich zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich rodinném prostředí. Cílem služby je také rozložit náročnou každodenní péči o handicapované dítě mezi rodinu a stacionář, a umožnit pak rodičům zapojit se zpět do pracovního a společenského života, seberealizovat se či odpočívat. Tato služba snižuje zátěž rodiny a podporuje, aby dítě se zdravotním postižením mohlo co nejdéle vyrůstat v přirozeném prostředí rodiny. Tato služba pro handicapované děti ve věku od 1 roku do 7 let v městě Plzni, ale prakticky  i jinde v Plzeňském kraji, zcela chybí. To vyplývá z vyjádření jak Magistrátu města Plzně, tak i Krajského úřadu Plzeňského kraje, ale i od kompetentních lékařů. Plně podporují vznik Centra Hájek, částečně i finančně. Přesto je třeba získat formou sponzorských darů zhruba milión korun, aby se centrum mohlo řádně vybavit.

Každému klientovi bude lékařem vytvořen individuální plán, skládající se z různých rehabilitačních segmentů a procedur tak, aby jejich správnou kombinací a koordinací bylo dosaženo zlepšení jeho aktuálního, ale i budoucího, zdravotního stavu.

Týdenní stacionář by sloužil pro rodiče ze vzdálenějších míst, u nichž každodenní dojíždění do stacionáře není reálné. Tato služba by mohla sloužit i nárazově, například v případě hospitalizace člena rodiny, který do té doby poskytoval pro postižené dítě péči, v době zdravotní dovolené jako prevence „syndromu vyhoření“ apod. Stejně tak by stacionář sloužil pro víkendové či odpolední rehabilitační služby (pro děti od 1roku do 18 let).

Pro děti starší 7 let je plánovaná málokapacitní třída základní speciální škola pro žáky s mentálním nebo kombinovaným postižením.

Veškeré činnosti bude s dětmi provádět odborně vzdělaný personál v oboru fyzioterapie, speciální pedagogiky, sociální pracovníci a dobrovolníci.

Závěrem : Centrum Hájek zprostředkuje šanci pro rodiče a děti, kteří neměli v životě tolik štěstí. Myslíte, že jde o utopii ? Nikoliv ! Jestliže je koncipován za tímto účelem zákon, musí být vytvořeny podmínky, které vyplývají z bohatých zkušeností a znalostí světové vědy. A především z praxe především z řad rodičů, které svoje handicapované děti milují stejně intenzívně jako ti ostatní, ti šťastnější…. Je totiž známo, že české zdravotnictví má nepochybně jednu z nejnižších perinatálních úmrtností, avšak nemocnost a tím i nutnost následné péče o postižené děti je přirozeným důsledkem, kterým je nutné se zabývat ze všech aspektů. Především však z toho hlediska, že jde o človíčka, o jehož přežití bylo zabojováno, ale tím naše snahy nemohou končit. Musíme usilovat o to, aby i tento jedinec mohl spolu se svými rodiči prožívat jistotu, že nám jeho osud není lhostejný. Že chceme realizovat všechna tato opatření a péči  jako členové pokrokové civilizované společnosti. Že v tomto lze spatřovat pocity štěstí pro nás pro všechny.

Pro občany z Plzeňského kraje, kteří jsou ochotni přispět jakoukoliv sumou a tím zajistit adekvátní vybavení centra, sděluji číslo bankovního účtu, kam je možno finanční příspěvek zaslat (číslo účtu je : 241590515/0300). Z různých televizních zpráv o osudech zdravotně postižených dětí je mi známo, že takoví dárci existují. Jde o lidi, kteří se umějí vžít do situace rodin se zdravotně postiženým dítětem, pro kterého je možno udělat ještě více než dosud.


Přidat komentář


Navigace


Anketa

Budou senátorské a krajské volby 2012 úspěšné pro ČSSD?

42 %
58 %

Hlasujících: 43


Kalendář akcí

předchozí měsíc Září 2019 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           
Momentálně nejsou naplánovány žádné události.

Tiskové zprávy

Případ Sestra smrt

30. 8. 2018

Případ Sestra smrt

více

E-recept

29. 1. 2018

Názor na digitalizaci a e-recept

více

Význam koncepce zdravotnictví

3. 1. 2018

Význam koncepce zdravotnictví

více

Činnost v regionálních senátorských kancelářích

22. 2. 2013

Moje senátorská činnost  a provoz regionálních kanceláří

více

Řekněte dost Nečasově vládě. Přijďte k volbám

15. 10. 2012

Děkuji za Vaše hlasy. Přijďte podpořit kandidáty ČSSD i ve 2.kole

pátek 19.10. od 14.00 - 22.00 hodin , sobota 20.10. od 8.00 - 14.00 hodin

více

Máte červenou krev v žilách ? Darujte ji!

11. 10. 2012

Aktuální situace

Češi jsou až na 22. místě v Evropě. Alespoň jednou darovalo krev 30 procent občanů. Pravidelně daruje 15 procent dospělých lidí mladších 65 let věku.

více

Den seniorů

21. 9. 2012

Blíží se den seniorů, který bývá v porevoluční době vzpomínán i oslavován. Naše společnost se vyznačuje v porevolučním období tím, že se prodlužuje střední délka života a existuje nižší porodnost. Obojí vede k stárnutí společnosti, seniorů přibývá...

více

archív zpráv